Agrozinc SW

Nacházíte se: Produkty > Antikorozní základní nátěry > Agrozinc SW
Původní název: Friazinc R

Dvousložkový základní nátěr s vysokým obsahem zinku, rychle schnoucí, svařovatelný.

Dvousložkový základní nátěr s vysokým obsahem zinku na bázi epoxidové pryskyřice. Obzvláště vhodný pro náročné podmínky. Lze přetírat celou řadou krycích nátěrů. Vysoce odolný vůči otěru.

Použití

AGROZINK EP je ochranný antikorozní základní nátěr ocelových konstrukcí, především vhodný pro mechanicky namahané objekty - obzvláště vhodný pro vodní ocelové stavby, jako např. obrusné plochy, štětové stěny, vrata plavebních komor, turbíny, vnitřní stěny tlakových potrubí, dopravujících usazeniny, apod. Nelze přetírat syntetickými barvami.

Odolnost

Mechanická odolnost:vysoká mechanická odolnost a zatížitelnost
Teplota suchá:150 °C
Teplota vlhká:až 50 °C

Technické údaje

Barva:šedá
Poměr míchání:95,5 váhových dílů složky A
4,5 váhových dílů složky B
Doba zpracování:cca. 12 hodin (při teplotě 10 °C)
cca. 8 hodin (při teplotě 20 °C)
cca. 6 hodin (při teplotě 30 °C)
Hustota:3,0 kg/l
Objem pevné fáze×% obj.:61 %
Bod vzplanutí:26 °C (složka A)
27 °C (složka B)
27 °C (smíchaný materiál)
Tloušťka vrstev:nátěr, váleček - 40 µm zasucha, odpovídá 70 µm zamokra
nástřik - až do 80 µm zasucha odpovídá 150 µm zamokra.

V případě stříkání airless lze nanést při dvou pracovních operacích po 50 µm. Celková tloušťka vrstvy materiálu nesmí překročit 120 µm. Doporučujeme v jednotlivých případech konzultovat naši poradenskou službu.
Počet vrstev:1 - 2
Spotřeba:0,20 kg/m2 (teoreticky, při 40 µm suchého filmu)
0,30 kg/m2 (prakticky, při 40 µm suchého filmu)
Sušení:podle normy DIN 53 150 v případě vrstvy 40 µm suchého filmu při 23 °C
 • 60 minut (stupeň vysychání 1)
 • 150 minut (stupeň vysychání 4)
Ředidlo:č. 224

Pokyny k provádění

Příprava povrchu:otryskat na Sa 2 1/2, zbavit nečistot a mastnot, usušit
Systém vrstev:Nepočítá-li se s krycím nátěrem: 2× AGROZINK EP
Jako základní nátěr pod krycí nátěr: 1 - 2× AGROZINK EP Obzvláště vhodné krycí nátěry:
 1. venku, i v případě agresívní chemické atmosféry
  AGROZINK EP
 2. v interiérech bez působení chemických vlivů
  AGROZINK EP, AGROPOX HS 24 DICK
 3. pod vodou, v tlakovém potrubí, štětové stěny, pod zemí
  AGROVAN 209
 4. jezové klapky, styčné plochy hradících segmentů
  AGROPOX HS 25 EG + AGROPUR W 5, AGROVAN 209
Zpracování:Složku A zamíchat, přidat složku B a důkladně promíchat (elektrickým míchacím zařízením). Připravovat jen tolik materiálu, kolik jej lze během udané doby zpracování aplikovat. Je-li třeba střídání odstínu, lze přidat do druhé vrstvy AGROZINK EP 2 % tónovací pasty AGROZINK EP.
Doporučená technologie:nátěr, stříkání airless nebo váleček. (tryska 0,5 mm, 200 bar)
V případě stříkání možno přidat do 3 % ředidla. Nezpracovávat při teplotách nižších než +5 °C a při relativní vlhkosti vzduchu vyšší než 80 %. Při práci v interiéru nutno zajistit ovětrávání natíraných ploch.
Čekací doby:Nejméně 8 hodin mezi jednotlivými nátěry s AGROZINK EP, v případě nižších teplot 24 hodin. Všeobecně 1 až 2 dny mezi nátěry s AGROZINK EP a následnými krycími nátěry. Delší čekací doby nejsou na škodu.
Závěrečná doba schnutí:vytvrdí se po 1 až 2 dnech
Čištění nářadí:ředidlo č. 224

Ostatní

Skladování:v původních dobře uzavřených obalech lze skladovat v chladném a suchém prostředí až 1 rok
Bezpečnostní předpisy:Zápalný. Oheň a jiné zápalné zdroje nutno držet v patřičné vzdálenosti. Kouření zakázáno. Nevdechovat páry/aerosoly. Pracovat jen v dobře větraných prostorách.