Agropox - Rapid System

Nacházíte se: Produkty > Agropox - Rapid System
Původní název: Icosit K - Rapid System

Rychlevytvrzující nátěrový system

  • FRIAZINC R rapid je dvousložkový, vysoce pigmentní, rychle vytvrzující, základní nátěr se zinkovým práškem na bázi epoxidové pryskyřice.
  • ICOSIT K PHOSPHATPRIMER rapid je dvousložkový, rychle vytvrzující, základní nátěr se zinkfosfátem na bázi epoxidové pryskyřice.
  • ICOSIT K MINIUM DS rapid je dvousložkový, rychle vytvrzující, základní nátěr s miniem na bázi epoxidové pryskyřice.
  • ICOSIT EG 1 rapid je dvousložkový, rychle vytvrzující, mezinátěr s železnou slídou na bázi epoxidové pryskyřice.
  • ICOSIT K 4 EISENGLIMMER, ICOSIT K 4 MG,ICOSIT K5 jsou dvousložkové, krycí nátěry na bázi polyuretanu. Přidáním od 1 váhov.% PUR-urychlovače dosáhneme velmi rychlého vytyrzení.

Zvláštní vlastnosti

Vlastnosti odpovídají právě platným standardním produktům (viz. patřičné technické listy), navíc je dosaženo následujících vlastností:

  • rychlá zpracovatelnost
  • až 3 vrstvy v jednom dni
  • velmi rychlé počáteční a celkové vytvrzení
  • zpracování při nízkých teplotách

Použití

Robustní antikorozní ochrana pro ocel s trvalým dekorativním účinkem. Systém je speciálně vyvinut pro zpracování v dílnách při nižších teplotách. S tímto systémem můžete nanášet až 3 vrstvy v jednom dni. Rapid produkty, jako všechny epoxydy, mají sklon ke žloutnutí.

Technické údaje

Barva:podle barevné škály ICOSIT EG a většina tónů RAL
Atesty:SVUOM PRAHA

Pokyny k provádění

Příprava povrchu:viz technické listy standartních produktů.
Zpracování: Výrobky na bázi epoxydu FRIAZINC R rapid, ICOSIT K PHO PHATPRIMER rapid, ICOSIT K MINIUM DS rapid, ICOSIT EG 1 rapid jsou připraveny k přímému použití. Základní složku a tvrdidlo nutno důkladně smíchat v udaném poměru. Připravovat jen tolik materiálu, kolik jej lze během udané doby zpracování aplikovat.

Výrobky na polyuretanové bázi ICOSIT K 4 EISENGLIMMER, ICOSIT K 4 MG, ICOSIT K5 se nejprve připraví smísením dílů A a B. Nasledně se po důkladném promísení přidá 1 váh. % PUR-urychlovače a znovu se důkladně promíchá.
Upozornění:PUR-urychlovač způsobuje snížení viskozity. Pro další zpracování lze upravit ředidlem. Všeobecně lze říct, že k nejlepším výsledkům jak v tloušťce vrstvy, tak povrchovému vzhledu lze dosáhnou stříkáním airless. Přidání ředidla snižuje pevnost a tloušťku suché vrstvy. Pro natírání a válečkování je pro doporučené tloušťky vrstev nutno přihlédnout ke konstrukci, místnímu poměru a danému odstínu. Doporučuje se před vlastní aplikací provést nátěr na zkušební plochu.
Natírání a válečkování:K dosažení kvalitního povrchu se doporučuje Eisenglimmer-nátěry a rovněž tak poslední krycí nátěr stříkat, nebo natírat (válečkovat) jedním směrem aby se vyloučil vznik pruhů.
Airless-stříkáníStříkací tlak v pistoli min. 180 barů, tryska od 0,38...0,53 mm. Úhel stříkání 40...80 stupňů.
Teploty pro zpracování:Materiál nejméně 0 °C. Povrchové plochy nejméně -10 °C, ale bez námrazy a nad rosným bodem. Při teplotách nižších než +15 °C lze k upravení viskozity pro zpracování použít max. 5 % ředidla. Zajistit kvalitní větrání místností a natíraných ploch.
Čekací doby:Nejméně po dosažení stupně vysychání 6.