Ravenit WDP

Nacházíte se: Produkty > Zušlechťující přísady do betonu a malt > Ravenit WDP

Přísada k vysušení zdiva a k výrobě tepelné izolační omítky.

Použití

 • K obnově poškozených, provlhlých omítek na vnějších i vnitřních zdech staveb, zvláště v případě památkových objektů - zámků a kostelů.
 • K zabránění tvorby kondenzační vody.
 • Při vysušování vlhkého zdiva.
 • K výrobě nové omítky, která má nízkou hmotnost a dobré tepelné izolační vlastnosti.
 • K výrobě silnostěnných omítek v jedné pracovní operaci, s minimálními ztrátami materiálů, které dobře přilnou k podkladu.
 • K výrobě lehkých teplých potěrů.

Technické údaje

Vzhled:řídká kapalina
Barva:nahnědlá
Hustota:cca. 1,08 kg/l
Rozpustnost:ve vodě
Dávkování:1-2 % váhy pojidla (cement + vápenný hydrát)

Pokyny k provádění

Malta:
 • Přísady
  Hrubá omítka:čistý písek bez obsahu jílů
  Jemná omítka:speciální písky k výrobě jemné omítky
 • Pojivo
  Cement:PZ 275 nebo PZ 375
  Vápenný hydrát:jen v případě omítky, která není vystavena trvalému působení vlhkosti.
Poměr směsi:
 • Omítka pro vlhké zdivo:
  Cement: písek - 1 : 3 až 3,5
 • Potěry:
  běžně používaný, jen podíl cementu ca. o 20 % vyšší
 • Speciální omítky:
  cement : vápenný hydrát : písek - 1 : 1 : 5
  Voda podle potřeby
Příprava:Podklad musí být pevný a čistý. Starou a poškozenou omítku nutno odstranit - min. o sílu zdiva výš, než je hranice vlhkosti. Dále nutno odstranit zbytky starých nátěrů, vápna a mastné skvrny. Vyčistit spáry, povrch okartáčovat. Savý podklad navlhčit.
Zpracování: Vhodné jsou běžné míchačky.
RAVENIT WDP se přidá cca. do poloviny potřebné vody v míchačce. Po 3 až 4 minutách míchání se objeví silné pěnění. Pak se přidá písek, cement a v případě potřeby vápenný hydrát a zbytek vody a pořádně se smíchá.
Nahazování:
 1. 1 nástřik čistou cementovou maltou
 2. 1-2 nahození připravené směsi
 3. jemný váppenný štuk bez Ravenitu, nebo hotová jemná sanační malta
V případě potěru se nanese hustější konzistence malty s RAVENITEM WDP, stáhne a vyhladí.
Teplota zpracování: Práce neprovádět při teplotách nižších než +5 °C. Při teplotách nad +20 °C (zvláště při malé vlhkosti vzduchu) volit takové dávkování míchačky, aby byla malta zpracována během cca. 30 minut (jinak hrozí předčasné vyschnutí).
Ošetření povrchu:Omítky a potěry s přísadou RAVENITU WDP nutno chránit před předčasným vyschnutím - zakrytím, zvlhčením.
Jako povrchovou úpravu omítky nutno použít vysoce prodyšné nátěrové systémy - např. silikátové (AGROSIL SILIKATFARBE) nebo silikonové (AGROSIL SILIKONFARBE).

Ostatní

Skladování:V původních obalech lze skladovat v suchých prostorách až 2 roky.